Neprehliadnite

Ponuka krúžkov iných organizácií v našich priestoroch

Vážení rodičia, milí žiaci. Pripájame ponuku iných spolupracujúcich subjektov a ich aktivity pre žiakov. Prihlasovanie prebieha priamo cez nich. Parkour 2. Detská tančiareň

Čítaj viac

Najčastejšie otázky ohľadom krúžkov

Centrum voľného času pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov ponúka na výber spektrum krúžkov|záujmových útvarov, ktoré predstavujú zmysluplnú formu trávenia voľného času. Kde nájdeme ponuku krúžkov? Ponuka krúžkov na školský rok 2023/2024 je zverejnená na webe cvc.gkmke.sk. Žiaci a rodičia tam ...

Čítaj viac

Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov na školský rok 2023/2024. Kruzky_2023_2024.pdf   Prihlasovanie sa na krúžky prebieha cez aplikáciu EduPage od 30.08. do 12.09.2023.

Čítaj viac

Administrácia krúžkov 2023/2024

Vážení rodičia, prinášame Vám prehľad administratívnych záležitostí spojených s Centrom voľného času (CVČ). Domov dostávate: Čestné vyhlásenie pre zber údajov v Centre voľného času (1 výtlačok) Rozhodnutie o prijatí do Centra voľného času (1 výtlačok) Ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo naše ...

Čítaj viac

Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023

Milí žiaci, vážení rodičia! V školskom roku bude rovnako ako doteraz pokračovať krúžková (záujmová činnosť). Prihlasovanie na krúžky prebieha výlučne elektronickou formou cez aplikáciu EduPage. Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023 Krúžky pre I. stupeň ZŠ   názov krúžku vedúci ...

Čítaj viac

Ponuka krúžkov 2020

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2020/2021 Krúžky sa začnú realizovať od 01.10.2020. Nižšie si všimnite rozpis krúžkov. Prihlásenie prebieha cez triednych učiteľov, ktorí Vám radi poskytnú bližšie informácie. p.č. NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKU CIEĽOVÁ SKUPINA DEŇ V TÝŽDNI ČAS ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Aktivity v krúžku Florbal

V rámci krúžku Florbal a športová príprava, ktorý navštevovalo 32 žiakov prvého stupňa základnej školy, sme sa oboznámili s pravidlami florbalu, osvojili si základné florbalové zručnosti, ako je dribling s loptičkou, vedenie a spracovanie loptičky, streľba na bránu. Pri rôznych ...

Čítaj viac

Prihlasovanie na krúžky 2020

Od 01.09.2020 prebieha prihlasovanie žiakov na krúžky. Prosíme rodičov žiakov, aby optimalizovali časy krúžkov podľa harmonogramu. Všimnite si rozvrh miestností, v ktorých sa konajú krúžky. Je potrebné, aby mali žiaci na každý krúžok samostatnú prihlášku, ktorú je možné nájsť tu: ...

Čítaj viac