Neprehliadnite

Administrácia krúžkov 2022/2023

Vážení rodičia, prinášame Vám prehľad niektorých administratívnych záležitostí spojených s prihlasovaním na krúžky. Domov dostávate: Čestné vyhlásenie pre zber údajov v Centre voľného času (1 ks) Rozhodnutie o prijatí do Centra voľného času (1 ks) Ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo naše ...

Čítaj viac

Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023

Milí žiaci, vážení rodičia! V školskom roku bude rovnako ako doteraz pokračovať krúžková (záujmová činnosť). Prihlasovanie na krúžky prebieha výlučne elektronickou formou cez aplikáciu EduPage. Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023 Krúžky pre I. stupeň ZŠ   názov krúžku vedúci ...

Čítaj viac

Ponuka krúžkov 2020

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2020/2021 Krúžky sa začnú realizovať od 01.10.2020. Nižšie si všimnite rozpis krúžkov. Prihlásenie prebieha cez triednych učiteľov, ktorí Vám radi poskytnú bližšie informácie. p.č. NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKU CIEĽOVÁ SKUPINA DEŇ V TÝŽDNI ČAS ...

Čítaj viac

Parkour – upútavka na nový šport

PARKOUR tréningy pre deti a mládež už aj v meste KOŠICE a práve na našej škole. Kurzy SuperKids pre deti od 4 do 7 rokov a Parkour Basic pre mládež 8 až 15 rokov. Kurzy nájdete v predaji na stránkach ...

Čítaj viac

Administratívne formality ku krúžkom 2020

Vážení rodičia, prinášame Vám prehľad niektorých administratívnych záležitostí spojených s fungovaním v centre voľného času. Ku agende centra voľného času (ďalej len CVČ) patria: papierová prihláška na každý krúžok podpísaná zákonným zástupcom žiaka čestné vyhlásenie pre zber údajov (rodič môže ...

Čítaj viac

Ponuka záujmových útvarov 2019

Milí priatelia, ponúkame Vám prehľad záujmových útvarov (krúžkov) realizovaných v našom centre voľného času v školskom roku 2019/2020. Krúžky pre I. stupeň názov útvaru vedúci útvaru deň čas (h) miestnosť platba (eur) Aranžérsky M. Počatková pondelok 14.30 kuchynka 7 Bedminton ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Aktivity v krúžku Florbal

V rámci krúžku Florbal a športová príprava, ktorý navštevovalo 32 žiakov prvého stupňa základnej školy, sme sa oboznámili s pravidlami florbalu, osvojili si základné florbalové zručnosti, ako je dribling s loptičkou, vedenie a spracovanie loptičky, streľba na bránu. Pri rôznych ...

Čítaj viac

Prihlasovanie na krúžky 2020

Od 01.09.2020 prebieha prihlasovanie žiakov na krúžky. Prosíme rodičov žiakov, aby optimalizovali časy krúžkov podľa harmonogramu. Všimnite si rozvrh miestností, v ktorých sa konajú krúžky. Je potrebné, aby mali žiaci na každý krúžok samostatnú prihlášku, ktorú je možné nájsť tu: ...

Čítaj viac