Ponuka krúžkov 2020

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2020/2021

Krúžky sa začnú realizovať od 01.10.2020. Nižšie si všimnite rozpis krúžkov. Prihlásenie prebieha cez triednych učiteľov, ktorí Vám radi poskytnú bližšie informácie.

p.č. NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKU CIEĽOVÁ SKUPINA DEŇ V TÝŽDNI ČAS UČEBŇA/

INÉ

ANOTÁCIA/poznámky
1. Chovateľsko-pestovateľský Mgr. Šarlota Škorvánková Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ utorok 12.30 h. Voliéra, átrium Rozvoj ekologického cítenia žiakov, chov papagájov a pestovanie okrasných a liečivých bylín.
2. Krížom-krážom s Lenkou PaedDr. Lenka Korfantová Žiaci 2. ročníka ZŠ piatok 11.45 h. 2.C Objavovanie a precvičovanie pravidiel gramatiky a matematiky veselou formou
3. Tvorivé dielne Ing. Ingrid Ondášová Žiaci od 3. ročníka ZŠ streda 15.00 h. 2.C Počet žiakov je limitovaný na 10. Namateriál 2 eurá/mesiac. Techniky decoupage, krakelovanie, maľovanie na textil, patchwork, škrobené ozdoby.
4. Pomoc labkám I Ing. Ingrid Ondášová Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ sobota 6x za rok Útulok UVP Košice Venčenie psov a drobná pomoc v útulku.
5. Zápasenie Mgr. Matej Gardoš (M SR v zápasení) Žiaci 1. stupňa ZŠ pondelok 14.00 h. Malá telocvičňa Rozvoj a zdokonaľovanie pohybových schopností so zameraním na úpolové športy.
6. Hravo učivom Mgr. Andrea Nagyová Žiaci 2. ročníka ZŠ štvrtok 11.45 h. 2.A Upevňovanie a precvičovanie učiva slovenského jazyka a matematiky.
7. Bystré hlavičky Mgr. Martina Barcziová Žiaci 4 ročníka ZŠ pondelok 13.30 h. 4.B Precvičovanie učiva hravou formou a neformálne.
8. Futbalový Mgr. Artur Tenkach Žiaci 1. stupňa ZŠ pondelok 13.30 h. telocvičňa Poplatok 10 eur priamo vedúcemu krúžku
9. Futbalový Mgr. Artur Tenkach Žiaci MŠ pondelok 14.30 h. telocvičňa Poplatok 10 eur priamo vedúcemu krúžku
10. Spevácky Mgr. Ľudmila Šoltisová Žiaci od 2. ročníka ZŠ štvrtok 13.45 h. kaplnka Rozvíjanie talentu, spevu, nácvik ukazovačiek a pod.
11. Pomoc labkám II Mgr. Lucia Hromadová Žiaci 2. stupňa ZŠ sobota 6x za rok Útulok UVP Košice Venčenie psov a drobná pomoc v útulku.
12. Kulinárium Mgr. Lucia Hromadová Žiaci 2. stupňa ZŠ pondelok 14.00 h. (2x/mesiac) Školská kuchynka Spoznávanie chutí domácej i zahraničnej kuchyne. Nové recepty. Potešenie chuťových pohárikov.
13. Turistický Mgr. Lucia Hromadová Žiaci 2. stupňa ZŠ sobota 6x za rok sobotňajšia turistika   Putovanie po cestách i necestách, rozvoj priateľstiev a spoznávanie krás Slovenska.
14. Programovanie Mgr. Milan Hovanec Žiaci 2. stupňa ZŠ pondelok 13.45 h. Učebňa Carla Acutisa Rozvoj logického a algoritmického myslenia.
15. Fyzikálny (pre zVEDAvých) RNDr. Beáta Guteková Žiaci 7.-9. ročníka ZŠ streda 13.45 h. Učebňa Alberta Einsteina Prehĺbenie a precvičovanie vedomostí a zručností počas získané počas vyučovania. Naučíme sa rozumieť fyzikálnej podstate rôznych javov z bežného života a budeme sa pripravovať na fyzikálnu olympiádu a súťaže.
16. Matematika 9 Mgr. Katarína Hopková Žiaci 9. ročníka ZŠ Streda chlapci/štvrtok dievčatá 13.50 h. 9.A Príprava na T9 a na prijímacie skúšky na stredné školy.
17. Matematický 7-8 RNDr. Mgr. Anna Kovaľová Žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ pondelok 13.50 h. 8.B Precvičovanie učiva, doučovanie podľa záujmu.
18. Aby slovenčina chutila Mgr. Martina Molnárová Žiaci 9. ročníka ZŠ pondelok 13.50 h. 9.A Príprava na T9 a na prijímacie skúšky na stredné školy. Práca s textom.
19. Knihomoľovanie Mgr. Martina Molnárová Žiaci 2. stupňa ZŠ štvrtok 13.50 h. Školská knižnica Poďme sa spoločne začítať a objaviť zákutia krajiny príbehov, fantázie a kreativity.
20. Miništrantský pre chlapcov Mgr. Ján Kocúrko Žiaci ZŠ a gymnázia Piatok/štvrtok 7.00 h. kaplnka Asistencia a príprava počas liturgických slávnosti.
21. Prírodovedný Mgr. Šarlota Škorvánková Žiaci gymnázia štvrtok 13.00 h. Učebňa J. G. Mendel Rozvoj logického myslenia, príprava na vysoké školy.
22. Fyzikálny pre GYM RNDr. Beáta Guteková Žiaci gymnázia Podľa dohody Podľa dohody Učebňa Alberta Einsteina Prehĺbenie a precvičovanie vedomostí a zručností počas získané počas vyučovania. Naučíme sa rozumieť fyzikálnej podstate rôznych javov z bežného života a budeme sa pripravovať na fyzikálnu olympiádu a súťaže.
23. Literárno-žurnalistický PaedDr. Helena Čižmárová Žiaci gymnázia štvrtok 14.30 h. Miestnosť redakčnej rady (70) Príprava časopisu Quo vadis, práca s grafickými programami, teambuilding.