Prihlasovanie na krúžky 2020

Od 01.09.2020 prebieha prihlasovanie žiakov na krúžky. Prosíme rodičov žiakov, aby optimalizovali časy krúžkov podľa harmonogramu. Všimnite si rozvrh miestností, v ktorých sa konajú krúžky. Je potrebné, aby mali žiaci na každý krúžok samostatnú prihlášku, ktorú je možné nájsť tu: prihlaska na kruzok20_21

V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na: 055/787 34 21, 055/787 34 21 alebo emailom na zastupca.gkm@gmail.com.