Ponúkame

Milí priatelia, ponúkame Vám prehľad záujmových útvarov (krúžkov) realizovaných v našom centre voľného času v školskom roku 2018/2019.

 

p.č. názov krúžku vedúci krúžku určený pre deň a čas miesto poznámka
1 Krížom krážom s Lenkou PaedDr. L. Korfantová IV.B streda od 13.00 h. IV.B
2 Krížom krážom s Andreou Mgr. A. Nagyová IV.A streda od 13.00 h. IV.A
3 Krížom krážom s Abielou Mgr. K. Mihová III.A pondelok 13.00 h. III.A
4 Krížom krážom s Martinou Mgr. M. Lojová III.B pondelok 13.00 h. III.B
5 Ľudové tance Mgr. K. Sykorová I.-II.roč. štvrtok 13.45 h. telocvičňa
6 Futbalová akadémia Crow Mgr. B. Tenkáč od II. po VII. roč. pondelok a piatok od 15.30 h. telocvičňa 10/15€ mesačne od októbra
7 Lego Bc. F. Glova pre I.- IV. roč. utorok I.B
8 Tvorivé dielne Ing. I. Ondášová pre III.- VI. roč. streda od 14.00 h. I.A 2 € príplatok na pomôcky
9 Aranžérsky M. Počátková pre IV.- IX. roč. pondelok od 14.00 h. I.A
10 Pomoc labkám Mgr. L. Hromadová pre II.-IX. roč. prvá sobota v mesiaci
11 Spevácky Mgr. Ľ. Šoltisová pre II.-IX. roč. štvrtok 13.45 h. kaplnka
12 Kulinárium Mgr. L. Hromadová pre IV.- IX. roč. každý druhá streda od 13.45 h. kuchyňka
13 Matematický pre 6. roč. RNDr. A. Kovaľová pre VI. roč. pondelok od 13.45 h. VI.B
14 Aby slovenčina chutila Mgr. M. Molnárová pre IX. roč. štvrtok 13.45 h. IX.A
15 Programovanie lego robotov Mgr.M. Hovanec pre V.-IX. roč. štvrtok 13.45 h. PC
16 Žurnalistický Ing. L. Palková pre V.-IX. roč. streda 14.00 h. PC
17 Akadémia Mateja Tótha od októbra 2018 podľa záujmu telocvičňa 24 € mesačne
18 Žiacka školská rada Mgr. I. Hribľanová VI.A
19 Anglický klub Mgr. I. Hribľanová pre V.-VI.roč. štvrtok 13.45 h. VI.A
20 Matematika v kocke RNDr. B. Guteková pre IX. roč. pondelok 13.50 h. IX.A
21 Chovateľsko-pestovateľský I Mgr. Š. Škorvánková pre I.- IV. roč. denne
22 Knihomoľovanie Mgr. M. Molnárová pre V.-IX. roč. utorok 13.45 h. knižnica
23 Chovateľsko-pestovateľský II Mgr. Š. Škorvánková pre V.-IX. roč. denne
24 Zápasnícky Mgr. M. Gardoš pre V.-IX. roč. streda 14.00 h. telocvičňa
25 Environmentálny Mgr. Z. Krajňáková pre V.-IX. roč. piatok  13.45 h. VIII.A
26 Literárno-žurnalistický PaedDr. H. Čižmárová gymnázium piatok 14.00 h. redakčná rada
27 Fyzikálny RNDr. B. Guteková gymnázium piatok 13.00 h. A. Einstein
28 Chemický RNDr. M. Vavrová gymnázium Sklodowská