Ponuka krúžkov iných organizácií v našich priestoroch

Vážení rodičia, milí žiaci. Pripájame ponuku iných spolupracujúcich subjektov a ich aktivity pre žiakov. Prihlasovanie prebieha priamo cez nich.

  1. Parkour

2. Detská tančiareň