Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
   Centrum voľného času

Tlačivá pre školský rok 2016/2017

 
Milí rodičia.

Na tejto stránke si môžete stiahnuť nasledovné tlačivá:
Čestné vyhlásenie pre CVČ:
Vnútorný školský poriadok pre žiakov CVČ:
© Centrum voľného času sv. Košických mučeníkov