Aktivity v krúžku Florbal

V rámci krúžku Florbal a športová príprava, ktorý navštevovalo 32 žiakov prvého stupňa základnej školy, sme sa oboznámili s pravidlami florbalu, osvojili si základné florbalové zručnosti, ako je dribling s loptičkou, vedenie a spracovanie loptičky, streľba na bránu. Pri rôznych pohybových hrách a športoch sme zlepšovali svoje pohybové schopnosti a zručnosti.

Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii, ktorá nás v rôznych obdobiach školského roka sprevádzala, pri dodržiavaní všetkých nariadení, sme na sebe stále pracovali a snažili sme sa v jednotlivých herných činnostiach zlepšovať.

Veľkú radosť sme mali, keď sme tieto získané zručnosti mohli využiť v zápasoch vo vynovenej školskej  telocvični. Na záver nechýbal ani turnaj, z ktorého sme si odniesli športové zážitky, medaily a to najdôležitejšie – radosť z hry a pohybu, čo bolo cieľom krúžku.

Ďakujeme vedúcej krúžku Gabriele Gálovej za celoročné úsilie a snahu hľadať vždy nové riešenia náročných situácií. Tým si krúžok získal výraznú pridanú hodnotu a vzrástol na obľúbenosti. Ďakujeme.

 

Prihlasovanie na krúžky 2020

Od 01.09.2020 prebieha prihlasovanie žiakov na krúžky. Prosíme rodičov žiakov, aby optimalizovali časy krúžkov podľa harmonogramu. Všimnite si rozvrh miestností, v ktorých sa konajú krúžky. Je potrebné, aby mali žiaci na každý krúžok samostatnú prihlášku, ktorú je možné nájsť tu: prihlaska na kruzok20_21

V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na: 055/787 34 21, 055/787 34 21 alebo emailom na zastupca.gkm@gmail.com.