Ponuka záujmových útvarov 2019

Milí priatelia, ponúkame Vám prehľad záujmových útvarov (krúžkov) realizovaných v našom centre voľného času v školskom roku 2019/2020.

Krúžky pre I. stupeň

názov útvaru vedúci útvaru deň čas (h) miestnosť platba (eur)
Aranžérsky M. Počatková pondelok 14.30 kuchynka 7
Bedminton pre deti Mgr. M. Lojová pondelok 14.00 telocvičňa 7
Tvorivé dielne (od 3. ročníka) Ing. I. Ondášová streda 15.00 7
Pomoc labkám (od 2. ročníka) Ing. I. Ondášová sobota 12.00 18.00 6x za školský rok ­útulok 7
Krížom krážom s Lenkou PaedDr. L. Korfantová pondelok 12.30 1. B 7
Krížom krážom s Aďou Mgr. A. Nagyová pondelok 12.30 1. A 7
Spevácky (od 2. ročníka) Mgr. Ľ. Šoltisová štvrtok 13.45 kaplnka 0
Zápasnícky Mgr. M. Gardoš pondelok 13.45 telocvičňa 7
Chovateľský Mgr. Š. Škorvánková priebežne 7

 

Krúžky pre II. stupeň

názov krúžku vedúci deň čas (h) miestnosť platba (eur)
Matematický (pre 7. ročník) RNDr. A. Kovaľová pondelok 13.45 7. B 7
Cvičenia z matematiky 9 Mgr. Š. Škorvánková pondelok 14.00 9. A 7
Environmentálny Mgr. Z. Krajňáková piatok 13.30 zberný dvor 0
Časopis Čordáčik Mgr. art. Ľ. Macáková štvrtok 13.45 INF 0
Aby slovenčina chutila 9 Mgr. M. Molnárová štvrtok 13.45 9. A 7
Knihomoľovanie Mgr. M. Molnárová pondelok 13.45 knižnica 7
Kulinárium Mgr. L. Hromadová štvrtok 13.45 kuchynka 7
Pomoc labkám Mgr. L. Hromadová sobota 12.00 18.00 h 6x za školský rok útulok 7
Programovanie Lego robotov Mgr. M. Hovanec pondelok 13.45 C. Acutis 7
Športový Mgr. M. Gardoš streda 13.45 telocvičňa 7

 

Krúžky pre gymnázium

názov krúžku vedúci deň čas (h) miestnosť
Posilňovanie Mgr. M. Gardoš pondelok/streda 13.45 posilňovňa
Literárno-žurnalistický PaedDr. H. Čižmárová utorok redakčná rada
Geografické súťaže Mgr. M. Koščo piatok KGEG
Fyzikálny RNDr. B. Guteková piatok