Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
   Centrum voľného času
 

Výchovný program CVČ

Centrum voľného času pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov v školskom roku 2016/2017 predstavuje Výchovný program.
© Centrum voľného času sv. Košických mučeníkov