Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
   Centrum voľného času

Kontakty

Centrum voľného času sv. košických mučeníkov
Adresa: Čordákova 50, 040 23 Košice
Telefónne čísla: +421 55 787 34 klapka
klapky:
20 - riaditeľka školy, RNDr.Adriana Bariová
21 - sekretariát, ekonómka školy
29 - zástupca RŠ pre GYM, Mgr. Milan Koščo
27 - personálny a mzdový úsek
Email: skola@sscorke.edu.sk
  riaditel.sskm@gmail.com
  zastupca.gkm@gmail.com
© Centrum voľného času sv. Košických mučeníkov