Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
   Centrum voľného času

Školský rok 2015/2016

 
Milí rodičia, milé deti.

Pozrite si aktuálnu ponuku záujmových útvarov v Centre voľného času pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov.
© Centrum voľného času sv. Košických mučeníkov